RODYUM

Atom numarası:  45
Element serisi:  Geçiş metalleri
Grup, periyot, blok:  9, 5, d
Görünüş:  metalik grimsi beyaz
Kütle numarası:  102.90550 g/mol
Maddenin hâli:  katı

Yoğunluk:  12.41 g/cm³
Sıvı hâldeki yoğunluğu:  10.7 g/cm³
Ergime noktası:  2237 °K 1964 °C
Kaynama noktası: 3968 °K 3695 °C
Kristal yapısı:  Yüzey Merkezli Kübik Kafes

Yükseltgenme seviyeleri:  6, 5, 4, 3, 2, 1[1], -1
Elektronegatifliği:  2.28 Pauling ölçeği
İyonlaşma enerjisi:  719.7 kJ/mol
Atom yarıçapı:  134 pm

Sağlığa Etkileri

Bir çok insan için rodyum bileşiklerine rastlamak oldukça nadir bir olaydır.

Rodyum elementinden herhangi bir şekilde etkilenen neredeyse hiç insan vakası rapor edilmemiştir. Tüm rodyum bileşikleri yüksek derecede toksik ve kanserojen olarak kabul edilmektedir. Rodyum bileşikleri cildi çok kuvvetli bir şekilde zedeler.

Çevresel Etkileri

Uygun resmi izinler olmadan malzemenin çevreye salınmasına izin verilmemelidir.

Rodyum, topraklardaki veya doğal sulardaki miktarı değerlendirilemeyecek kadar nadirdir ve bu nedenle çevre üzerindeki etkisinin sıfır olduğu varsayılabilir. Bitkiler üzerinde yapılan testler, platin metal grubunun en az toksik üyesi olduğunu göstermiştir.

 

Maruz kalma yolları: Bu madde aerosolünün solunması ile vücut tarafından emilebilir.

Soluma riski: 20 °C’de buharlaşma önemsizdir. Bununla birlikte, havadaki partiküllerin zararlı konsantrasyonuna hızla yayıldığında ulaşır.

Rodyum Tarihçesi

Rodyum 1803 yılında William Wollaston tarafından keşfedildi. Smithson Tennant ile saf platin üretmek için işbirliği yaptı. Prosesin ilk adımı, sıradan platini aqua regia (nitrik asit + hidroklorik asit) içinde çözmekti. Hepsi çözülmedi ve arkasında siyah bir kalıntı bıraktı. Tennant bu tortuyu araştırdı ve sonunda osmiyum ve iridyumu izole etti. Wollaston, paladyum da içeren çözünmüş platin çözeltisi üzerinde yoğunlaştı. Bu metalleri çökeltme yoluyla uzaklaştırdı ve gül kırmızısı kristalleri elde ettiği bir kırmızı solüsyon kaldı. Bunlar sodyum rodyum klorür, Na3RhCl6 idi. Yapılan çalışmalar sonunda metalin saf bir örneğini çıkardı.

1800’lerin başında Wollaston bir platin cevheri üzerinde çalışıyordu. Bilim adamları kesin olarak bilmese de, platin cevherinin Güney Amerika’dan geldiğine inanıyorlardı. Wollaston cevheri analiz etti ve ondan gül renginde güzel bir bileşik üretebileceğini buldu. Pembe bileşiğin yeni bir element içerdiğini gösterdi. Wollaston, bu gül rengi nedeniyle yeni element için rodyum adını önerdi. Gül kelimesi Yunanca rhodondur ve elementin adı buradan gelmektedir.

Rodyum'un Kullanım Alanları

  • Bu elementin başlıca kullanımı otomobil sektöründe katalizör dönüştürücüdür: motordan çıkan zehirli gazları daha az zehirli gazlara dönüştürür. Diğer kullanım alanları ise: platin ve paladyumun katılaşması ve korozyona karşı dirençli olmaları içindir.
  • Düşük elektrik direnci, düşük ve sabit kontak direnci ve yüksek korozyon direnci sebebiyle elektrik kontaklarında kullanılır.
  • Elektrolizle kaplanmış ya da buharlaşmayla elde edilen levha hâlindeki rodyum son derece sert olduğundan optik aletlerde kullanılır.
  • Bu metalin mücevher yapımında dekor amacıyla kullanımı da mevcuttur. Beyaz altına ve platine yansıtıcı bir yüzey kazandırır. Bu da kuyumculukta “rodyum yansıması” olarak bilinir. Saf rodyum takılar, bu metalin yüksek fiyatı, yüksek erime noktası ve şekil verilebilmesi çok zor olması sebebiyle çok nadirdir.
  • Endüstriyel oluşumlarda sıkça kullanılan bir katalizördür. Çoğunlukla arabaların katalitik sistemlerinde ve asetik asit üretmek üzere metil alkolün katalitik karbonlaşması için Monsanto süreci için kullanılır.
  • Ürettiği karakteristik X-ray ışınları sebebiyle mamografi sistemlerinde kullanılır.
  • Faber-Castell, Pelikan, Mont-Blanc, Monte Grappa, Pensan, Caran D’Ache gibi kaliteli kalem üreticileri tarafından çok dirençli bir metal olması sebebiyle de kullanımı mevcuttur.